Legalmed - prawo medyczne - ochrona prawna lekarzy - Wynagrodzenie

kancelaria adwokacka

Kancelaria dedykowana lekarzom

Wynagrodzenie

Stosujemy różne metody ustalania honorarium, w zależności od charakteru sprawy i potrzeb klientów.
Najczęściej wykorzystywane metody to:
•  jednorazowe wynagrodzenie za całą sprawę,
•  jednorazowe wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w danej instancji,
•  odrębne wynagrodzenia za każdą rozprawę, na której mamy reprezentować Klienta,
•  odrębne wynagrodzenia za każde sporządzone pismo lub umowę,
•  odrębne wynagrodzenia za każdą poradę,
•  wynagrodzenie naliczane wg stawek godzinowych,
•  zryczałtowane wynagrodzenie okresowe.

Możemy także łączyć i modyfikować powyższe zasady określania wynagradzonia lub też uwzględniać inne, istotne dla współpracy okoliczności, takie jak np. liczba spraw uzyskanych w związku z obsługą danego klienta, czas współpracy z klientem.