Legalmed - prawo medyczne - ochrona prawna lekarzy - Sprawy zakładów opieki zdrowotnej

kancelaria adwokacka

Kancelaria dedykowana lekarzom

Sprawy zakładów opieki zdrowotnej

Naszą ofertę kierujemy także do wszelkich osób prawnych, jednostek organizacyjnych i instytucji działających w zakresie szeroko rozumianej służby zdrowia.

Proponujemy obsługę prawną w zakresie:

•  zakładania, łączenia i likwidacji osób prawnych,

•  bieżącej działalności podmiotu (sprawy statutowe, prawo spółek, sprawy rejestrowe, prawo pracy, ochrona danych osobowych),

•  udziału w negocjacjach,

•  opiniowania i przygotowywania projektów kontraktów,

•  sądowego i pozasądowego dochodzenia roszczeń,

•  sądowej ochrony przed roszczeniami osób trzecich, w szczególności w sprawach odszkodowawczych i o zapłatę.