Legalmed - prawo medyczne - ochrona prawna lekarzy - Sprawy zawodowe lekarzy

kancelaria adwokacka

Kancelaria dedykowana lekarzom

Sprawy zawodowe lekarzy

Niezależnie od sposobu wykonywania zawodu i etapu kariery, lekarze na co dzień stykają się problematyką prawną. Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną dla lekarzy zarówno w sprawach nagłych, jak i występujących w normalnym przebiegu czynności zawodowych.

W naszej ofercie znajduje się w szczególności:

•  pomoc przy zakładaniu prywatnej praktyki lekarskiej (wybór formy prawnej, rejestracja),

•  szeroko rozumiana profilaktyka prawno-medyczna, tj. opracowanie i wdrożenie procedur minimalizujących ryzyko prawne związane z wykonywaniem zawodu lekarza,

•  bieżąca obsługa prawna gabinetów lekarskich (ochrona danych osobowych, sprawy pracownicze, negocjacje i spory z kontrahentami, dostawcami sprzętu i materiałów, porady prawne w toku działalności gospodarczej itp.),

•  reprezentacja przed sądami lekarskimi i innymi organami samorządu lekarskiego,

•  opiniowanie i doradztwo w zakresie zagadnień etyki lekarskiej, praw pacjenta i spraw dyscyplinarnych lekarzy,

•  ochrona przed roszczeniami cywilnymi pacjentów i innych podmiotów w sądzie (sprawy odszkodowawcze, ubezpieczeniowe, spory z kontrahentami)  i poza sądem (negocjacje, ugody, mediacja),

•   sądowe i pozasądowe dochodzenie roszczeń od osób trzecich (sprawy o zapłatę, o wykonanie umów),

•   ochrona dóbr osobistych lekarzy,

•   pomoc w sprawach pracowniczych lekarzy.