Legalmed - prawo medyczne - ochrona prawna lekarzy - Sprawy karne lekarzy

kancelaria adwokacka

Kancelaria dedykowana lekarzom

Sprawy karne lekarzy

Sprawy karne to jedne z najbardziej obciążających psychicznie i niestety coraz częstszych wyzwań, przed którymi stawiani są lekarze. Niepomyślny wyrok w sprawie karnej, to nie tylko ryzyko wykluczenia z zawodu czy złamania kariery, ale także doskonała podstawa do występowania z roszczeniami finansowymi przeciwko lekarzom. A przecież w codziennej lekarskiej pracy, wykonywanej pod presją czasu i bezwzględnego obowiązku udzielania pomocy, niezwykle łatwo o błędy, nieporozumienia z pacjentami czy nawet zwykłe niedopatrzenia. Z pozoru błahe zdarzenia mogą okazać się niezwykle brzemienne w skutki, gdy staną się podstawą działań organów ścigania bądź  jednej z wielu firm wyspecjalizowanych w sprawach przeciwko lekarzom.  Nie można przy tym zapominać, iż praktyka procedury karnej nie pozwala na zaniedbywanie obrony nawet na najwcześniejszych etapach postępowania. Podobnie jak to jest w przypadku procesu leczenia, czas podjęcia czynności zaradczych ma często kluczowe znaczenie dla ostatecznych wyników. Dlatego w sprawach karnych nigdy nie należy zwlekać z zasięgnięciem profesjonalnej pomocy prawnej.

Nasza kancelaria proponuje całkowitą obsługę w zakresie spraw karnych lekarzy - w szczególności podejmujemy się obrony lekarzy przed oskarżeniami związanymi z błędami medycznymi (np. błąd diagnostyczny, błąd decyzyjny, błąd terapeutyczny, błąd wykonawczy, błąd organizacyjny, błąd techniczny itp.), co w praktyce przyjmuje postać:

•  obrony w postępowaniu przygotowawczym,

•  obrony w toku postępowania sądowego.